قيمت سپتيك,سپتيك تانك فاضلاب,سپتيك تانك پلي اتيلن

تصفيه فاضلاب صنعتي به روش بيولوژيكي

تصفيه فاضلاب صنعتي به روش بيولوژيكي

تصفيه فاضلاب صنعتي و يا تصفيه فاضلاب بهداشتي به روش بيولوژيك فرايندي طبيعي است كه با استفاده از ميكروارگانيسم‌ها به مصرف مواد آلي موجود در فاضلاب مي‌پردازد .راندمان بالاي حذف آلودگي‌هاي مختلف از فاضلاب صنعتي و صرفه اقتصادي آن موجب شده كه امروزه در سراسر دنيا كاربردهاي گسترده‌اي داشته باشد. تصفيه فاضلاب صنعتي به روش بيولوژيك به‌عنوان يك تصفيه ثانويه در نظر گرفته مي‌شود، كه فاضلاب عبور كرده از مراحل اوليه تصفيه فاضلاب شامل تصفيه فيزيكي مانند استفاده از آشغال‌گير و تصفيه شيميايي مانند انعقاد و لخته‌سازي را با استفاده از ميكروارگانيسم‌ها در شرايط مختلف تصفيه مي‌كند. اين روش يكي از روش هاي اصلي تصفيه فاضلاب بهداشتي نير مي باشد.

بعضي از فرآيندهاي بيولوژيكي در حضور اكسيژن محلول صورت مي گيرد كه به آنها فرآيندهاي هوازي و به روش هايي كه از فرآيندهاي هوازي در آنها استفاده مي شود، روش هاي بيولوژيكي هوازي مي گويند.لازم به ذكراست كه روشهاي بيولوژيكي هوازي مانند روش لجن فعال، لجن فعال به هوادهي گسترده، MBR، SBR و RBC مي باشند.اين روش داراي راندمان 75 الي 85 درصدي مي باشدبه همين دليل در آلودگي هاي بالا توجيه اقتصادي دارد چراكه با استفاده از آن مي توان بار وارده به واحدهاي بعدي مانند واحدهاي هوازي را تاحد زيادي و با هزينه اي بسياركم، كم كرد. لجني كه دراين روش توليد مي گرددخيلي كمتر از روش هاي هوازي است.دليل بي هوازي بودن سيستم و عدم نياز به هوادهي، مصرف انرژي دراين سيستم خيلي كم است، بازدهي اين روش بستگي به دماي محيط راكتور دارد. تصفيه بيولوژيك فاضلاب به ۳ دسته كلي بي‌هوازي، هوازي و انوكسيك تقسيم‌بندي مي‌شوند.

ادامه مطلب...


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: 31
+ نوشته شده: 1396/11/24 ساعت: ۰۸ توسط:tamadontasfie :

تصفيه فاضلاب صنعتي به روش الكتروشيميايي

تصفيه فاضلاب به روش الكتروشيميايي

الكتروشيميايي

در حال حاضر تصفيه فاضلاب به روش الكتروشيميايي به دليل ساختار دوستدار محيط زيست آن ، بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد. و در سال هاي اخير براي تصفيه فاضلاب صنعتي و آلي كاربردهاي زيادي داشته است. در حال حاضر، از لحاظ هزينه و كارايي در مقايسه با فرآيندهاي ديگر ، مناسب تر است.

روش الكتروكواگولاسيون با وجود اين كه  يك روش پيچيده است، اما كاركردن با آن ساده مي باشد و كارآيي حذف بسيار بالايي دارد . روش الكتروكواگولاسيون با كمك گرفتن از چند مكانيسم به صورت همزمان سبب حذف مقادير بالايي آلاينده ، از فاضلاب مي شود.
الكتروكواگولاسيون  داراي يك اتاقك تصفيه مي باشد كه در آن جريان برق عبور مي دهند  و با اين جريان برق، سبب تصفيه محدوده وسيعي از فاضلاب هاي مختلف شامل فلزات سنگين، گندزدايي، علف كش ها، آرسنيك، MTBE، سيانيد،BOD، TDS و TSSمي شود. الكتروكواگولاسيون براي تصفيه فاضلاب بهداشتي، تصفيه فاضلاب صنعتي وتصفيه فاضلاب شيميايي استفاده مي شود.
مزيت اصلي اين روش، فراهم نمودن كاتيون هاي فعال بدون احتياج به افزودن  نمك يا ساير مواد منعقد كننده به آب يا فاضلاب مي باشد كه براي عمل انعقاد مورد نياز است.

ادامه مطلب...


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: 30
+ نوشته شده: 1396/11/24 ساعت: ۰۸ توسط:tamadontasfie :